Tsjecholand is de titel van een boek geschreven door Kryštof Krijt en Pieter J. Goedhart.
Het gaat over Tsjechië en Tsjechen, maar ook over Nederland en Hollanders.
Sinds 1 mei 2004 is Tsjechië lid van de Europese Unie. De Tsjechen en de Nederlanders zullen steeds vaker bij elkaar over de vloer komen. En daarbij zullen ze vele parallellen ontdekken. Tsjecholand is bedoeld om de Nederlander bij die ontdekkingsreis te helpen.

Wat hadden de grootste Tsjechen en Nederlanders uit het verleden met elkaar te maken? Wanneer is er samengewerkt, en wanneer werd er oorlog gevoerd? Hoe ging het in de onderlinge strijd op de sportvelden? Waarom kwamen Tsjechen naar Nederland, en gaan Nederlanders naar Tsjechië? Wie kunnen zich Tsjech, Tsjechoslowaak of Nederlander noemen?
Het boek gaat in zestien hoofdstukken, verdeeld over meer dan 200 pagina's, in op deze onderwerpen en geeft informatie die niet in de doorsnee reis- en geschiedenisboeken te vinden is. En die op de camping, in het café, bij het kampvuur of waar dan ook veel stof tot onderlinge gesprekken kan geven.

De website is gebaseerd op de inhoud van het boek, maar gaat ook verder: per hoofdstuk is er extra informatie te vinden. Zo is er beeld en geluidsmateriaal te vinden, dat nou eenmaal lastig in een boek te plaatsen is. Sommige onderwerpen uit het boek worden verder uitgediept. Voor andere zijn links geplaatst naar aanvullende informatie. En er worden uitstapjes beschreven, om de Nederlander nog beter kennis te laten maken met Tsjechië.
De website zal regelmatig worden ververst zodat ook aan actuele "Tsjecholand"-thema's aandacht besteed kan worden.

Al die aanvullende informatie is ook zonder het boek te gebruiken.
Het boek "Tsjecholand, over Tsjechen en Hollanders", zal echter de basis blijven vormen. Het is dan ook aan te bevelen om het boek te lezen!